Suché krmivo

Granule WHISKAS® majú najviac bielkovín.

Výsledok porovnania priemerných hodnôt obsahu bielkovín u zrovnateľných typov suchého krmiva popredných značiek.

Druhy krmiva

Životné etapy

Typ krmiva

Copyright © Mars 2017 Whiskas®,
Registrovaná ochranná známka patriaca Mars, Incorporated a pridruženým spoločnostiam