Starší ako 7 rokov. (7rokov+)

Špeciálne vytvorené pre špecifické potreby mačiek v zrelom veku.

Druhy krmiva

Životné etapy

Typ krmiva

Copyright © Mars 2017 Whiskas®,
Registrovaná ochranná známka patriaca Mars, Incorporated a pridruženým spoločnostiam