Staršie ako 1 rok. (1rok+)

Nutrične vyvážené krmivo pre najlepšie roky vašej mačky.

Druhy krmiva

Životné etapy

Typ krmiva

Copyright © Mars 2017 Whiskas®,
Registrovaná ochranná známka patriaca Mars, Incorporated a pridruženým spoločnostiam