Mlieko pre mačky

Pravá mliečna dobrota bez 98 % laktózy… tak akurát pre citlivé brušká.

Druhy krmiva

Životné etapy

Typ krmiva

Copyright © Mars 2017 Whiskas®,
Registrovaná ochranná známka patriaca Mars, Incorporated a pridruženým spoločnostiam